Vítejte na stránkách Statika-Krecht

Nabízím Vám své služby v projektování nosných konstrukcí zejména pozemních staveb, jejich autorské a technické dozory na stavbě a to zejména při realizaci jejich nosných konstrukcí.

Dále pak provádím prohlídky a hodnocení (posudky) stávajících staveb a návrhy sanačních oprav.

Poskytuji konzultační a poradenskou činnost v oblasti nosných konstrukcí staveb.

Jsem autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0011334 s více jak patnáctiletou praxi v projektování nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Statickou část projektu Vám mohu zpracovat ve všech projekčních stupních:

- Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení - DSP

- Změna stavby před jejím dokončením - ZSPD

- Prováděcí dokumentace - DPS

- Dílenská (dodavatelská) dokumentace - DD

- Dokumentace bouracích prací - DBP